"Андрей Делчев и партньори" успешно приключи изследователската си мисия в Съвета на Европа

"Андрей Делчев и партньори" успешно приключи изследователската си мисия в Съвета на Европа

30.11.2023
"Андрей Делчев и партньори" успешно приключи изследователската си мисия в Съвета на Европа

На 20ти и 21ви ноември Андрей Делчев и партньори-Евролекс участва в изследователска мисия в Съвета на Европа в изпълнение на проект за изработване на нормативни промени за укрепване на върховенството на правото и защита на човешките права в България. 

Нашият партньор Димитър Делчев и старши юрист Биляна Манова, заедно с представители на Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи и Министерството на финансите, бяха част от делегацията, провела срещи с Отдела за изпълнение на решенията към Съвета на Европа, Отдела за сътрудничество на СЕ и правителствени агенти от различни европейски държави. 

По време на посещението бяха набелязани добри практики от Хърватия, Чешката република, Гърция, Полша и Словения, които ще бъдат използвани за изготвянето на българска процедура за ефективно изпълнение на решенията на Европейския съд за правата на човека.

Посещението беше отразено и на сайта на Съвета на Европа ТУК

Други Новини