Да правиш бизнес в България

Да правиш бизнес в България

30.11.2012
Да правиш бизнес в България

Андрей Делчев даде интервю за ноемврийския брой на международното списание Acquisitions International. Адвокат Делчев посочва като предимства на фирмата доброто познаване на механизмите на международните финансови институции, публичните, държавните и общинските администрации, което спомага за реализиране на проекти в областта на бизнеса, инфраструктурата и екологията. Г-н Делчев бе помолен да анализира настоящата бизнес среда в България. Той определя инфраструктурните проекти като мощен инструмент за развитие на бизнеса в страната, благодарение на което България се възстановява от кризата. Ръстът на преките чуждестранни инвестиции г-н Делчев свързва с факта, че страната предлага ниски производствени разходи, евтина работна ръка и има добро географско разположение. На въпрос, касаещ фискалната политика на правителството, Андрей Делчев посочва, че тя е рестриктивна по посока запазването на ниска разходна част на бюджета. Страната е с нисък дефицит и в това отношение България е един от отличниците в Европейския съюз. Предвиждат се и мерки за по-голямо стимулиране на чуждестранните инвестиции. Цялата статия може да видите тук:

Други Новини