Евролекс България създаде прецедент по дело за регистрация на религиозна общност

Евролекс България създаде прецедент по дело за регистрация на религиозна общност

19.06.2023
Евролекс България създаде прецедент по дело за регистрация на религиозна общност

Като част от нашата про боно практика, Евролекс България – Адвокатско дружество "Андрей Делчев и партньори" успешно помогна на малка религиозна общност в България да се регистрира. Наред с административните процедури, нашият екип трябваше да защитава клиента в съда, като основа защитата си на практиката на Европейския съд по правата на човека относно свободата на мисълта, съвестта и религията.

Решението на съда по казуса има значението на прецедент, който преодолява съществуващата от години практика на формални откази по нови заявления за регистрация на религиозни общности, която трайно нарушаваше Конституцията на Република България и Европейската конвенция за правата на човека.

Други Новини