Екипът ни участва в разработването на две нови наредби за Световната Банка

Екипът ни участва в разработването на две нови наредби за Световната Банка

22.01.2016
Екипът ни участва в разработването на две нови наредби за Световната Банка

Евролекс България - Адвокатско дружество "Андрей Делчев и партньори"  оказа юридическо съдействие на екипа на Световната банка при изработването на нови подзаконови нормативни актове - Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги и Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги. Работата по заданието започна през 2014 г. и включваше преглед и критичен анализ на действащата регулация, проучване на добри международни практика, консултации с експерти и изработване на проекти на наредбите. Проектът приключи успешно, двете наредби бяха приети от Министерския съвет и обнародвани в Държавен Вестник (бр. 6 от 22.01.2016 г.).

Други Новини