Подкрепихме Каузата на Младежко Сдружение

Подкрепихме Каузата на Младежко Сдружение

15.11.2011
Подкрепихме Каузата на Младежко Сдружение

Евролекс България - Адвокатско дружество „Андрей Делчев и партньори“ предостави pro bono правни услуги на сдружение „Фрий София Тур”. Организацията обединява студенти и завършили младежи, поставили си за цел популяризирането на културните и исторически забележителности сред гостите на София. Всеки ден, сдружението провежда безплатни опознавателни турове в столицата на английски език http://www.freesofiatour.com/. Ние считаме, че инициативата на „Фрий София Тур” е израз на гостоприемността на София и допринася за повишаването на нейната популярност и престиж. Осъществяването на безвъзмездна дейност в областта на туризма, както и в обществото като цяло, отразява нивото на солидарност и качеството на гражданското общество в една държава.

Други Новини