Поредната успешна приватизационна сделка

Поредната успешна приватизационна сделка

03.10.2006
Поредната успешна приватизационна сделка

Като юридически консултант на CEZ по изключително сложната сделка за приватизацията на ТЕЦ "Варна" имаме удоволствието да съобщим, че след 21 месеца упорит ползотворен труд, тя вече е факт. CEZ е новия собственик на всички 572 821 броя акции. Така чешката компания, която вече притежава енергоразпределителните дружества в столицата, София - област и Плевен, стана собственик и на морската топлоцентрала за рекордните за приватизационна сделка 206 003 616,23 евро. В рамките на приватизационния проект CEZ ще вложи допълнително 99 879 680,27 евро за увеличаване на капитала на ТЕЦ "Варна" с 16%. В допълнение, според меморандум, подписан с Министерството на икономиката и енергетиката, CEZ се ангажира през следващите 4 години да инвестира 40 млн. евро в областта на възобновяемите енергийни източници, водноелектрически централи, изгаряне на биомаса и в инфраструктура.

Други Новини