Правен консултант Биляна Манова стана доктор по международно право

Правен консултант Биляна Манова стана доктор по международно право

22.07.2022
Правен консултант Биляна Манова стана доктор по международно право
Правен консултант Биляна Манова от Андрей Делчев и партньори – Евролекс придоби докторска степен по Международно право и международни отношения от Югозападен университет „Неофит Рилски“. В началото на юли тя успешно защити дисертационен труд “Право на достъп до информация в практиката на Европейския съд по правата на човека“. 
С високите оценки на журито, ръководено от декана на ЮЗУ доц. д-р Николай Марин и с участието на учени от БАН, УНСС и Омбудсмана на България, Биляна Манова придоби необходимата степен, с която да преподава и развива международно право в България. Нейни трудове са публикувани в Германския и Финландския годишник по международно право
Това е поредният академичен успех на член на екипа на АДП – Евролекс и е доказателство, че постоянните ни усилия за повишаване на знанията и опита ни дават резултат за по-качествени юридически услуги.
 
Публикации от правен консултант Биляна Манова:
1. Nikolay Marin and Bilyana Manova, ‘The Rise of Nationalism and Populism in Liberal as a Challenge for Public International Law’, Finnish Yearbook of International Law (2015), 175 – 212.
2. Nikolay Marin and Bilyana Manova, ‘The Constraints of International Courts as a Tool for Resolving Conflicts with Russia’, German Yearbook of International Law (2021), Volume 62, Issue 1, 371–406, налична на: https://elibrary.duncker-humblot.com/journals/id/42/vol/62/iss/6083/art/60797/.
3. Bilyana Manova, ‘The Conflicting Implications of the Right to Information as Recognised by Public International Law’, in International conference ‘Knowledge-Based Organization’ (Sibiu, Romania, 14 – 16.06.2018). Conference Proceedings, Volume 24, Issue 2, 212-220; DOI: https://doi.org/10.1515/kbo-2018-0092 ‚
4. Bilyana Manova, ‘Contemporary Problems of the Right to Information in Public International Law’, in XVI International Congress on Public International Law Commemorating Professor Igor Blischenko (Mosow, Russian Federation, 14.04.2018). Conference Proceedings.
5. Биляна Манова, „Еволюцията в практиката на Европейския съд по правата на човека при тълкуването на чл. 10 от Европейската конвенция за правата на човека във връзка с правото на достъп до информация“, Изследвания на правните проблеми в дигиталната среда, Благоевград: Издателство „Неофит Рилски“, 2019.

Други Новини