Стоян Бързаков Коментира относно практиката на Търговския Регистър

Стоян Бързаков Коментира относно практиката на Търговския Регистър

08.04.2011
Стоян Бързаков Коментира относно практиката на Търговския Регистър

Медията попита един от управляващите партньори на Евролекс България Стоян Бързаков да коментира на отказите на търговския регистър (CR) за регистриране на последните промени в собствеността на Медийна група България Холдинг. Като експерт по корпоративно право със солиден международен опит в придобиванията на компанията, Бързаков анализира правните аспекти на КР в подобни ситуации.

Новите собственици на Медия Груп България Холдинг направено най-малко три опита да се регистрират с CR придобиването на акциите, протоколите от 2 след проведени Общи събрания на акционерите и изменените устава на дружеството. Отказите на КР дадоха основание за широко обществено обсъждане на обхвата на проверката.

Според г-н Барзаков има право да тълкува законите по същество или да преглежда търговските логики на сделките (както в случая). Законът за търговския регистър посочва, че проверката е само в процес на преразглеждане. Поради това някои от аргументите бяха изложени в констатациите на отказите на КР са правно неоснователни.

Намерете интервютата на адрес:

Източник: 168 часа
Източник: 24 часа

Други Новини