Успешно приключване на приватизационна сделка

Успешно приключване на приватизационна сделка

24.07.2006
Успешно приключване на приватизационна сделка

На 04.05.2006 г. бе подписан договорът за приватизационната продажба на ТЕЦ Варна ЕАД. Евролекс България - Адвокатско дружество "Андрей Делчев и партньори", съвместно с чешкия офис на White&Case - мултинационална правна фирма от САЩ, една от най-мощните и най-активните на българския пазар, наравно с британската Linklaters, бяха консултанти на купувача ЧЕЗ по сделката, която според Агенцията за приватизация е най-голямата на база на пропорция стойност на активите/цена. ЧЕЗ заплаща около 350 млн. евро, от които 206 млн. евро за придобиването на 100% от акциите, 108 млн. евро за увеличаване на капитала на дружеството към момента на придобиването на акциите и 40 млн. евро ЧЕЗ се задължава да инвестира в създаването на Енергиен инвестиционен фонд за инвестиции в българския енергиен сектор през следващите 4 години.

Други Новини