Юрист на дружеството публикува статия за обезщетение на потърпевшите от картела на камионите

Юрист на дружеството публикува статия за обезщетение на потърпевшите от картела на камионите

20.02.2017
Юрист на дружеството публикува статия за обезщетение на потърпевшите от картела на камионите

Боряна Шотекова, юрист в  Евролекс България – Адвокатско дружество „Андрей Делчев и партньори“ публикува статия за правото на потърпевшите от картела на камионите да получат обезщетение. Статията посочва, че през 2016 г. Европейската Комисия е наложила глоби на производителите на камиони MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco и DAF за участието им в картел, който координира заводските цени на тежките и средно тежки камиони от 1997 до 2011 г. Освен наложената огромна глоба от повече от 2 милиарда евро, нарушителите са изправни пред заплахата от предявяването на  искове за обезщетения в далеч по-големи размери от компаниите засегнати от картела, включително и български такива. Лицата, които могат да претендират обезщетение са както директните купувачи на камиони, които извършват транспортна, спедиторска, логистична дейност, така и непреките купувачи надолу по веригата, на които може да е прехвърлена надценката от повишената цена. Компаниите могат да претендират обезщетение, което включва и пропуснати ползи и законна лихва само за периода след 2007 г., когато България се присъединява към ЕС. По принцип исковете се предявяват пред съда по местоустановяване на нарушителя. Възможно е също така искове да се предявят и в друга държава членка, ако там е мястото, където въз основа на договор закупените стоки са доставени или където е настъпило събитието, което е причинило вредата, т.е. и пред българските граждански седалища. Съдът е този, който преценява размера на претендираните вреди, и съдиите трябва да разполагат не само с опит, но и с определени знания в областта. По тази причина българските съдилища не могат да бъдат определени като най-подходящата юрисдикция за предявяване на подобни искове. Най-сложният въпрос за ищците винаги е доказването на размера на вредите. За изчисляване на вредите, причинени от сложни картели, като този на производителите на камиони, който засяга хетерогенен продукт, е необходима преценка на голям обем данни и ефектите му върху Европейския пазар като цяло. За предявяването на успешни искове са необходими значителни финансови ресурси, икономически и IT експерти. Широко разпространена практика в Европа и в Съединените щати е големи фирми да изкупуват вземанията на засегнати лица, като ги обединяват и предявяват от свое име иск срещу нарушителите. Това е възможност, която дава по-добри шансове за успех, взимайки предвид поемането на свързаните рискове и съдебни разходи от фирма  със сериозна експертиза и ресурси в областта. В този случай искове в тясна връзка могат да бъдат предявени и решени от компетентен съд по местоустановяване на един от нарушителите. Цялата статия може да прочетете тук.

Други Новини