Енергетика и природни ресурси

Енергетика и природни ресурси

“Ще направя тока толкова евтин, че само богатите ще си позволяват да горят свещи.” Томас Алва Едисон

Характерното за енергийния сектор в България е дългият жизнен цикъл на проектите и сложните и в много случаи объркани регулаторни изисквания. Това налага установяването на тясно сътрудничество между инвеститори и правни консултанти, което трябва да функционира гладко през продължителен период от време. Евролекс България/ АД&П разполага с огромен опит в реализирането на разнообразни енергийни проекти. По някои от тях сме участвали в ролята ни на експерти по енергийно право, по други сме били лобисти, а трети сме действали като общ консултант, който се занимава с всички въпроси, касаещи реализирането на конкретен енергиен проект. Юристите ни са добре запознати с нормативната рамка, регламентираща сектора – по покана на правителството нашата кантора участва в изготвянето на значителна част от съвременното българско законодателство в областта на енергетиката.

Консултациите ни в сектора на енергетиката обхващат следните дейности:

 • консултиране на клиенти във връзка с най-подходящата правна и финансова структура на проекта
 • изготвяне на тръжна документация, провеждане на преговори и изработване на инвестиционни споразумения
 • извършване на цялостен одит (юридически due diligence) на енергийни дружества
 • оказване на съдействие за издаване на лицензии
 • подготовка на договори за присъединяване към енергийната мрежа
 • осигуряване на съответствие с регулативните изисквания на европейското и българското право
 • представителство пред енергийния регулатор и съответните регулаторни органи
 • оказване на съдействие за решаването на спорове по проекти в сектора

Юристите на дружеството са с утвърден опит в следните области:

 • енергоснабдяване
 • възобновяеми енергийни източници: вятърни и соларни паркове, водни електроцентрали, био-горива
 • нефт и газ
 • топлофикация
 • природни ресурси
 • енергийна ефективност
 • търговия с въглеродни емисии съгласно протокола от Киото

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ