Инфраструктура и пристанища

Инфраструктура и пристанища

“Когато не инвестира в инфраструктура, човек рано или късно плаща за това” Майк Паркър

Влизането на България в Европейския Съюз през 2007 година осигури на страната достъп до европейските структурни фондове. Това доведе до съживяването или инициирането на голям брой инфраструктурни проекти, като два тях бяха отличени като най-приоритетните: разширението на софийското метро и изграждането на автомагистрала Тракия. Евролекс България/АД&П е правен консултант и по двата проекта.

Тъй като повечето инфраструктурни проекти се осъществяват благодарение на финансиране от международни фондове и институции, правният консултант трябва да бъде отлично запознат с договорните условия за строителство на FIDIC. Поради факта, че ние сме едни от най-добрите специалисти по FIDIC и че нашите юристи са експерти в сферата на транспортната инфраструктура, Евролекс България/АД&П е предпочитан юридически партньор на инвеститорите в подобни проекти. Ние оказваме правна помощ по следните въпроси:

  • организиране и участие в тръжни процедури
  • изготвяне на тръжна документация и пълен набор договорни документи
  • участие в преговори за публично-частни партньорства /ПЧП/ и договаряне на правни и финансови стратегии
  • правни спорове и медиация

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ