Недвижими имоти и строителство

Недвижими имоти и строителство

“Най-добрата инвестиция на Земята е земята.” Луис Гликман

Повече от 10 години Евролекс България/АД&П успешно консултира инвеститори в областта на недвижими имоти в България.

Екипът ни от консултанти по вещно право и недвижими имоти има богат опит в работата си по разнообразни проекти, в това число изграждане на бизнес сгради, молове, хотели и курортни комплекси, жилищни сгради, спортно-развлекателни центрове, голф игрища, имоти със смесено предназначение, енергийни съоръжения, пречиствателни станции, язовири, складови бази, пътища и магистрали и др.

В сектора на недвижимите имоти дружеството ни предоставя всеобхватни правни услуги, които включват:

 • изготвяне на финансовата и юридическата структура на проектите
 • подробен правен анализ (due diligence) на конкретния имот
 • учредяване на дружества със специална инвестиционна цел
 • преглед, проучване и придобиване на парцели земя
 • промяна на предназначението на земи
 • изменения в устройствени и кадастрални планове
 • визи за проектиране
 • одобряване на инвестиционни проекти
 • разрешения за строеж
 • разрешения за ползване
 • данъчни консултации
 • консултиране и изготвяне на документи за покупко-продажба или отдаване под наем на имоти
 • водене на преговори с наематели и изготвяне на договори за наем
 • представителство по спорове за недвижими имоти

В областта на строителството клиентите ни могат да разчитат на богатия ни опит в осъществяването на разнородни по целите си и мащабни по размерите си проекти, а също и на контактите ни с квалифицирани инженери, архитекти, технически ръководители и др. Нашите юристи притежават специални експертни познания по изготвянето и изпълнението на договори за строителство съгласно разпоредбите на FIDIC ( правилата на Международната Федерация на Инженерите Консултанти).

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ