Неправителствени организации

Неправителствени организации

Благотворителността е вредна, освен в случаите, когато заличава нуждата на бенефициента от благотворителност. Джон Д. Рокфелер

Демокрацията, върховенството на правото, свободата на словото и гражданското общество са ценности, които са дълбоко залегнали в ядрото на Евролекс България/АД&П. Ние вярваме, че спазвайки тези принципи в ежедневието ни, ние функционираме по-добре като кантора и постигаме по-добри резултати като отделни личности. Като част от българското общество, ние сме дълбоко загрижени за неправилното прилагане на някои основни конституционни принципи. Ето защо с готовност подкрепяме всяка инициатива, която има за цел да насочи гражданските процеси в обществото ни в правилна посока и одобряваме всяка кампания, която цели въвеждането на по-добри практики в дейността на държавните органи. Ние предоставяме правни консултации на редица неправителствени организации от различни сфери на обществения живот.

Юристите на Евролекс България/АД&П притежават огромен опит в работата с неправителствения сектор. По-голямата част от нашите адвокати са членове на различни неправителствени организации, като мнозинството са ангажирани с управлението на сдруженията. Познавайки добре неправителствения сектор, нашият екип работи изключително успешно с NGOта, прилагайки принципа на „пълното вникване”, съгласно който юристите ни възприемат каузата на клиента, за да могат максимално ефективно да удовлетворят неговите потребности. Ние си партнираме дългосрочно с активни NGOта в областта на образованието, екологията, интелектуалната собственост и други.

Предоставяме консултации на нашите клиентите в следните области:

  • избор и създаване на правно-организационна и финансова структура на NGOта
  • изготвяне на дружествената документация при учредяване на неправителствени организации и техни клонове
  • консултиране на ежедневната дейност на NGOта и изследване на нейното съответствие с приложимото право
  • оказване на правно съдействие при изготвянето на документи за финансирането и изпълнението на проекти
  • предоставяне на правни услуги във връзка с управление и продажба на недвижими имоти на NGOта
  • правно обслужване на NGOта в обществена полза свързани с изпълнение на техните специфични задължения
  • защитаване правата за интелектуална собственост
  • предоставяне на данъчни консултации
  • оказване на съдействие при преобразуване и ликвидация на NGOта
  • представителство на NGOта при разрешаване на спорове

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ