Законотворчество

Законотворчество

„Законът следва да се преценява не толкова от гледна точка на ползите, които ще донесе, когато се прилага точно, а от гледна точка на вредите, които ще причини, при неточното му приложение.” Линдън Джонсън

Евролекс България/АД&П редовно участва в изготвянето на проекти за закони и подзаконови нормативни актове и в тази връзка сме считани за един от най-опитните консултанти в сферата на законотворчеството. Подготвяли сме десетки законопроекти, както по поръчка на българската държава, така и по задание на частни инвеститори или неправителствени организации.

Като ръководител на правен отдел в Министерския съвет, управляващият съдружник Андрей Делчев е участвал в изготвянето на голяма част от съвременното българско законодателство и има принос в подготовката на над 10 000 нормативни акта. Съдружниците Юлия Стойкова и Стойка Куртева също разполагат със задълбочени познания в областта на законотворчеството, придобити по време на работата им като експерти към Министерството на земеделието и храните. Уникалните познания на нашите съдружници за начина, по който функционират Правителството и Парламента, както и правните умения на по-младите членове на екипа в сферата на европейското право, нареждат екипа ни сред най-добрите консултанти в областта на хармонизацията с европейското законодателство и изготвяне на национални закони.

Услугите ни в тази област обхващат изработване на всички видове нормативни актове (кодекси, закони, наредби, правилници, инструкции), както и инструменти за тяхното изменение. Участвали сме в писането на закони в най-различни области:

 • енергетика и енергийна ефективност
 • водоснабдяване и канализация
 • строителство
 • транспортна инфраструктура
 • концесии и пристанища
 • медии и телекомуникации
 • подземни богатства
 • горива
 • екология
 • образование
 • туризъм и развлекателни услуги

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ