За нас

ЗА НАС

Евролекс България е призната за първокласна правна кантора, защото притежава всичко, от което бизнесът има нужда:

Силен Екип – Внимателно подбрани и доказали се в процеса на работа, юристите на Евролекс България са в основата на успехите на консултантското дружество. Членовете на екипа са хора, които притежават три задължителни качества – професионализъм, творчество и отлично образование. Ръководителите на кантората – Съдружниците – от своя страна са сред най-известните и търсени правни експерти в страната, които са участвали в създаването на значителна част от съвременното българско законодателство.

Огромен Опит – Евролекс България предоставя правни услуги в практически всички сфери на бизнеса, като едни от най-признатите постижения са в областта на Енергетиката, Инфраструктурата, Концесиите и Водния сектор. От създаването си през 1997 г. консултантската компания е изиграла ключова роля за осъществяването на голям брой проекти, финансирани от Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие, Японската банка за международно сътрудничество, Европейската инвестиционна банка, USAID, CIDA и програми като PHARE, ISPA, SAPARD и други подобни, предоставящи субсидии от фондовете на Европейския Съюз. Дружеството има огромен авторитет в сферата на медиите, корпоративното право и недвижимите имоти, а заради обширния си опит в разрешаването на съдебни и арбитражни спорове, все-повече клиенти го избират за свой постоянен процесуален представител. Това, обаче, което отличава кантората от конкурентите й на пазара, е нейната способност да предоставя квалифицирана правна помощ в нови за България области, каквито са алтернативните и възобновяеми източници на енергия, договорните условия на ФИДИК (FIDIC – red book, yellow book, silver book etc.) и др.

Широк Периметър на Действие – Благодарение на силната си партньорска мрежа, Евролекс България оперира еднакво ефективно, както в големите центрове, така и в най-отдалечените краища на страната. Консултантското дружество разчита на офисите си в София и Варна и на реномираните си партньори от северна и южна България, за да предоставя възможно най-всеобхватните правни услуги на пазара. В международен аспект кантората има взаимоотношения с някои от най-големите световни правни фирми. Членството в AEA International Lawyers Network, организацията на водещите юридически компании в света, допълнително засилва международните позиции на кантората и разширява обхвата и контактите й.

Доволни Клиенти – Благодарение на опита и добрите си резултати Евролекс България създаде мощни позиции в правното консултиране на клиенти от различен калибър. Дружеството успешно работи с крупни инвеститори, търговски банки и финансови институции от една страна, от друга консултира развиващи се компании в сферата на търговското право, недвижимите имоти, медии и др. Наред с това, добрите отношения с публичния сектор позволяват на кантората да взаимодейства ефективно с държавни и общински органи и институции. Евролекс България предоставя на широкото си портфолио от местни и чуждестранни клиенти квалифицирани услуги на български, английски, немски и руски език.

Преследвайки успеха целеустремено, Евролекс България е идеалният партньор за намиране на точното решение, неговата максимално ефективна реализация и адекватна му защита. 

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

Последни новини