СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

Енергетика и природни ресурси

Характерното за енергийния сектор в България е дългият жизнен цикъл на проектите и сложните и в много случаи объркани регулаторни изисквания. Това налага установяването на тясно сътрудничество между инвеститори и правни консултанти, което трябва да функционира гладко през продължителен период от време.

Воден сектор и околна среда

Евролекс България/АД&П е лидер в правните консултации в сектора на водите. Ние участвахме в осъществяването на най-големите водни проекти в България като концесията за водоснабдяването и канализацията на град София, на стойност 130 милиона евро, проектът за възстановяване и модернизация на водоснабдителните дружества

Недвижими имоти и строителство

Повече от 10 години Евролекс България/АД&П успешно консултира инвеститори в областта на недвижими имоти в България. Екипът ни от консултанти по вещно право и недвижими имоти има богат опит в работата си по разнообразни проекти, в това число изграждане на бизнес сгради, молове, хотели и курортни комплекси ...

Инфраструктура и пристанища

Влизането на България в Европейския Съюз през 2007 година осигури на страната достъп до европейските структурни фондове. Това доведе до съживяването или инициирането на голям брой инфраструктурни проекти, като два тях бяха отличени като най-приоритетните: разширението на софийското метро и изграждането на ...

Концесии, публично-частни партньорства и приватизация

Взаимодействието между публичния сектор и бизнеса е двигател за модернизация на обществото. Както при всяко партньорство и тук основните фактори за постигане на успешно сътрудничество са доверието и добрата комуникация, които задължително трябва да стъпят върху една стабилна правна рамка, даваща ...

Корпоративно и търговско право

Етапът на учредяване на дадено дружество играе изключително важна роля в неговия „живот”. В Евролекс България/АД&П вярваме, че преди да започне строежа на една масивна сграда е необходимо полагането на здрави основи, които да осигурят нейната устойчивост и стабилност. Затова преди да се захванем с регистрацията на конкретна фирма

Сливания и придобивания (M&A)

Евролекс България/АД&П има богата и успешна практика в областта на сливанията и придобиванията. Фирмата е известна с това, че съчетава първокласна юридическа компетентност с търговски прагматизъм, които са от съществено значение за преодоляване на лабиринта от административни процедури, корпоративни и икономически правила

Банки и финанси

Банковият и финансов екип на Евролекс България/АД&П предоставя експертни, практически насочени и работещи правни решения, в основата на които е отличното разбиране на бизнес целите на клиента. Дружеството ни разполага с доказани специалисти, които дълго време са заемали ръководни длъжности във водещи финансови институции.

Несъстоятелност и преобразуване

Когато консултираме кредитори или длъжници в производството по несъстоятелност, ние се основаваме на сериозния си опит в тази сфера за дадем на нашите клиентите нещо повече от формално рецитиране на закона – ние им даваме сигурността, че има ли най-добро решение за техните проблеми, ние ще го открием.

Медии и телекомуникации

Разпадането на предишния политически режим беше последвано от подем в българския медиен сектор. Възникнаха редица нови телевизионни програми, радиостанции и вестникарски издания, които започнаха да се конкурират помежду си.

Интелектуална собственост и технологии

Наименования, идеи, изобретения и оригиналността на марките и продуктите често пъти са най-важният актив за дадена компания. Значителните инвестиции, които бизнесът влага в създаване, развитие и популяризиране на търговските марки на продуктите ...

Защита на конкуренцията

Професорите преподават в университета, че наличието на съвършена конкурентна среда е най-важният фактор за повишаване на благосъстоянието на обществото. Създаването и поддържането на такава среда обаче е утопия, която е малко вероятно да ...

Законотворчество

Евролекс България/АД&П редовно участва в изготвянето на проекти за закони и подзаконови нормативни актове и в тази връзка сме считани за един от най-опитните консултанти в сферата на законотворчеството.

Процесуално представителство и арбитраж

Добрият процесуалист трябва да познава закона и да може по най-добрия начин да представи аргументите си пред съда. В Евролекс България/АД&П добре разбираме това. Ние знаем какво мислят съдиите, защото сме били съдии.

Административно право и администрация

Евролекс България/АД&П притежава отлични позиции в консултирането на клиенти по административно-правни въпроси. Част от съдружниците в дружеството имат опит на висши държавни служители в администрацията – управляващият съдружник ...

Европейско и международно право

Като член на Европейския съюз и страна по редица международни конвенции, България е задължена да прилага европейските и международни правила, както по отношение на трансгранични спорове и проекти, така и във връзка с казуси, които касаят чисто вътрешно-национални въпроси.

Неправителствени организации

Демокрацията, върховенството на правото, свободата на словото и гражданското общество са ценности, които са дълбоко залегнали в ядрото на Евролекс България/АД&П. Ние вярваме, че спазвайки тези принципи в ежедневието ни, ние функционираме ...

Чуждестранни инвестиции

България продължава да привлича значителни инвестиции в сектори като недвижими имоти, енергетика, инфраструктура и туризъм, което се дължи на разнородни фактори: ниска данъчна тежест, стабилна банкова система, квалифицирана работна ръка ...