Кариери

РАБОТА ПРИ НАС

В Евролекс България вярваме, че най-ценният ресурс, с който разполагаме, са хората. Ето защо ние влагаме значителен обем време, средства и усилия, за да изберем най-добрите юристи, които да се присъединят към нашия екип. Не очакваме кандидатите да притежават енциклопедични знания, но ценим в тях добрия потенциал, съчетан с определени качества като творчество, усърдие, амбиция, честност, екипен дух и професионално отношение.

ЗАЩО ДА РАБОТИТЕ ЗА НАС?

Евролекс България е водеща правна кантора, с огромен международен опит. Ние консултираме местни и чуждестранни инвеститори от всички сфери на икономиката, както и органи и институции от публичния сектор. Нашата ежедневна работа включва разнообразни проекти, по които работим с влиятелни клиенти и мощни партньори.

Доизграждането и развитието на служителите в Евролекс България е сред основните цели на кантората. Стимулирането на участия в семинари, конференции и обучения е стандартна практика в екипа ни. Освен това ние активно насърчаваме тези юристи, които проявяват интерес към правната наука, да отделят време за писане на статии и публикации и да се „катерят” по стълбата на академичната кариера.

КАК ДА РАБОТИТЕ ЗА НАС?

Дружеството предлага работа на кандидати за юристи или стажанти, които отговарят на следните изисквания:

- студент по право или завършено юридическо образование;
- отлични познания в областта на българското и европейското право (за студентите се взема предвид академичната справка);
- отлично владеене на английски език (владеенето на други езици се разглежда като предимство);
- умения за работа под напрежение.

При интерес от Ваша страна, изпратете своята автобиография, заедно с придружително (мотивационно) писмо на следния електронен адрес: office@eurolex.bg. Дружеството гарантира конфиденциалност на предоставените данни.

 

НАШИЯТ ЕКИП