Проекти

НАШИ ПРОЕКТИ

Енергетика и природни ресурси

Проучване на приложимото законодателство на Република България в областта на подземните богатства и енергийното право и изготвяне на становище

КЛИЕНТ
VESCO CLAYS SPAIN
ГОДИНА
2022

Административно право и администрация

Изготвяне на предложения за нормативни промени и проект за техническо задание за изграждане на система за управление на собствеността, включително единен регистър на държавната и общинска собственост

КЛИЕНТ
МРРБ
ГОДИНА
2022

Административно право и администрация

Правен анализ на съществуващата нормативна рамка и изготвяне на проекти на нови нормативни актове и промени в действащите за реализиране на Централизирана автоматизирана информационна система (ЦАИС) „Адресен регистър“

КЛИЕНТ
Агенция по геодезия, картография и кадастър
ГОДИНА
2022

Корпоративно и търговско право

Текущи правни консултации, свързани с осъществяваната от Клиента дейност

КЛИЕНТ
УЧА.се ЕООД
ГОДИНА
2022

Енергетика и природни ресурси

Консултации във връзка с дейността на Клиента, свързана със сондиране и добив на природен газ и нефт

КЛИЕНТ
Noble Drilling Services Inc.
ГОДИНА
2018

Инфраструктура и пристанища

Пълно правно обслужване във връзка с регистрацията и дейността наклон на дружеството в Македония

КЛИЕНТ
Български клиент (поверително)
ГОДИНА
2017

Корпоративно и търговско право

Ежедневно правно обслужване във връзка с дейността на организацията

КЛИЕНТ
Организация на евреите в България "Шалом"
ГОДИНА
2016

Инфраструктура и пристанища

Правни услуги във връзка с изпълнението на 3 проекта в транспортната инфраструктура на България

КЛИЕНТ
Европейска инвестиционна банка
ГОДИНА
2015
СУМА
840,000,000 Euro

Корпоративно и търговско право

Ежедневно правно обслужване във връзка с дейността на дружеството

КЛИЕНТ
ДК Енерджи България ЕАД
ГОДИНА
2014

Воден сектор и околна среда

Консултации във връзка с продажба на предписани емисионни единици/ПЕЕ/

КЛИЕНТ
Министерство на околната среда и водите
ГОДИНА
2011

Банки и финанси

Преговори със СБ/ ЕБВР за кредити в подкрепа инвестиционните програми на топлофикационните дружества в София и Перник

КЛИЕНТ
Столична община и община Перник
ГОДИНА
2010

Чуждестранни инвестиции

Пълно правно обслужване относно управлението на хотели в София и Пловдив

КЛИЕНТ
DEDEMAN HOLDING A.S, Турция
ГОДИНА
2010

Медии и телекомуникации

Ежедневно правно обслужване на водещи радио-оператори в България

КЛИЕНТ
Няколко български радио оператори
ГОДИНА
2010

Чуждестранни инвестиции

Закупуване на парцели земя с обща площ 130 000 кв.м. край София и изграждане на търговски парк

КЛИЕНТ
G-Bulgaria JSC (дружество, собственост на Gazit Globe Israel)
ГОДИНА
2010

Недвижими имоти и строителство

Закупуване на парцели земя с обща площ 130 000 кв.м. край София и изграждане на търговски парк

КЛИЕНТ
G-Bulgaria JSC (дружество, собственост на Gazit Globe Israel)
ГОДИНА
2010